Da a Italia

"Da a" İtalyancada - dan anlamına gelir: form değişikliği. Suyun sıcaklıktaki değişikliklere tepki olarak sürekli yeni biçimler alması gibi, monolitik mekanik bileşenler yapmaya yönelik bir süreç, mimarlarla diyalogdan esinlenen yeni bir tasarım vizyonu oluşturur.

Sınırdaki bu deneyimin gücü ve zorluğu, tamamıyla yaratıcı özgürlüğü simgeleyen boş bir sayfadır. Önceki deneyimlerle karşılaştırma yapılamaz, önceden tanımlanmış stillere atıfta bulunulamaz, bu da bireysel tasarımcıların kişiliği ile Daa'nın ifade etmeyi ve iletmeyi amaçladığı fikir arasında mükemmel bir denge sağlar.